opłata adiacencka

Właściciele nieruchomości poza tym, że muszą się liczyć z opłatami stałymi, takimi od podatki od nieruchomości czy podatki rolne, muszą również liczyć się z opłatami okazjonalnymi. Do jednej z takich opłat należy opłata adiacencka. Czym dokładnie jest i kogo dotyczy? Odpowiadamy! 

Przeczytaj też: http://ventureday.pl/oplata-adiacencka-co-to-jest-i-kogo-dotyczy/ 

Czym jest opłata adiacencka? 

Dokładną definicję opłaty adiacenckiej znajdziemy w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Mówi ona, że opłata adiacencka ustalona jest odgórnie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych lub scaleniem i podziałem gruntów. 

Opłata ta jest więc świadczeniem pieniężnym, które jest bezzwrotne oraz przymusowe. Płacone jest ono na rzecz gminy. Opłata według ustawy jest rekompensatą części poniesionych kosztów za rozbudowę infrastruktury. Nie dotyczy ona nieruchomości związanych z celami rolniczymi i leśnymi. 

Kogo dotyczy opłata adiacencka? 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wskazuje, kto oraz w jakich warunkach może naliczyć opłatę adiacencką. Wysokość takiej opłaty ustalona jest na drodze uchwały przez radę Gminy. Maksymalna kwota nie może przekroczyć 50% różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed wprowadzonymi zmianami oraz po nich. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wartość działki wzrosła na skutek podziału, który został dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego. Opłata w takim przypadku może wynosić maksymalnie 30% różnicy pomiędzy wartością przed i po zmianach. 

Decyzję dotyczącą ustalenia opłaty adiacenckiej dla danej nieruchomości podejmuje odpowiedni organ administracji samorządowej. Osoba na którą została nałożona taka opłata, może wnieść odwołanie do samorządu kolegium odwoławczego. Kiedy zostanie ono uwzględnione, a w terminie trzech lat od momentu powstania warunków tworzących konieczność ustalenia takiej opłaty nie zostanie podjęta nowa uchwała wspominając zapłatę, roszczenie z nią związane jest umarzane. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda decyzję opierając o odwołanie. Jeżeli nie zostanie ono odrzucone, osoba zobowiązana jest do wniesienia wpłaty i ma na to 14 dni od momentu uprawomocnienia się decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Zobacz też: http://www.mercante.pl/jak-zlozyc-wniosek-o-podzial-nieruchomosci/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here