Jak założyć fundację?

Łacińskie „fundatio” oznacza założenie, fundament; „fundaro” to czasownik oznaczający umocnić, założyć fundament; „fundus” rozumiany jako majątek, grunt, posiadłość. Fundacja jest więc formą prawną, która została założona do dysponowania funduszami przeznaczonymi na określony cel. Ten cel musi być użyteczny z punktu widzenia potrzeb społecznych lub gospodarczych państwa. Najczęściej fundacje sprzyjają ochronie zdrowia, rozwojowi i unowocześnieniu gospodarki, ekologii, rozwojowi oświaty, nauki, kultury, sportu. Sposób gromadzenia funduszy oraz dysponowania nimi regulowany jest w statucie fundacji. Wszystkie te informacje oraz wiele innych są niezbędne gdy zaczynamy się zastanawiać nad tym jak założyć fundację.

Fundacje powstają najczęściej w celu wspomożenia osób wymagających wsparcia czy pomocy w jakiejś określonej dziedzinie życia. Działalność fundacji kierowana jest bezpośrednio do ludzi, ale niektóre fundacje działają dla dobra ogółu poprzez wspomaganie całych obszarów życia społecznego, np. kultury, ochrony zabytków, rozwoju edukacji. Celem takich fundacji nie będzie materialne wsparcie konkretnej osoby czy grupy osób, ale na przykład ratowanie zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu lub cyfryzacja biblioteki klasztornej. Ratowanie skarbów dziedzictwa narodowego służy wielu osobom, całym następnym pokoleniom.

Jak założyć fundację?

Jak założyć fundację?Sposób zakładania i funkcjonowania fundacji w Polsce regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Ustawa była wielokrotnie zmieniana – ostatnie zmiany sejm RP wprowadził w roku 2018. Założenie fundacji należy rozpocząć od aktu rejestracji. W tym celu trzeba dokonać wpisu do KRS. Za wpis wnosi się opłatę – jeśli nasza fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej opłata wyniesie 250 zł, a gdy zamierzamy działalność prowadzić to rejestracja kosztować będzie 600 zł. Kolejny krok to sporządzenie aktu notarialnego, który jest aktem założycielskim fundacji. W tym dokumencie zawarte są wzory podpisów osób decyzyjnych w fundacji. Koszt sporządzenia aktu jest zależny od taryfy notariusza – działający pro bono może zrezygnować z pobrania opłaty notarialnej. Wysokość opłaty najczęściej waha się w granicach 200-400 zł.
Do kosztów ponoszonych przy zakładaniu fundacji doliczyć również trzeba koszty obsługi księgowej, wyrobienie pieczątek itp.

Każda fundacja musi mieć kapitał początkowy. To wkład finansowy osób tworzących fundację. Jego wysokości nie regulują przepisy. Wypełnienie dokumentów do rejestracji w KRS czy do notariusza nie jest trudne, ale jeśli nie mamy doświadczenia w wypełnianiu druków urzędowych warto zwrócić się do prawnika, który nam pomoże. Podobnej pomocy możemy poszukać przy tworzeniu statutu fundacji. Jego treść musi bezwzględnie być zgodna z obowiązującym prawem oraz odzwierciedlać cele fundacji.

Największe polskie fundacje

Największe polskie fundacjeW Polsce działa mnóstwo fundacji, które na swoje cele statutowe zbierają wiele milionów złotych każdego roku. Przedstawmy krótko kilka z nich.

Fundacja „Zdążyć z pomocą”

Fundacja ta jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy rodzicami chorych dzieci a ludźmy chcących przeznaczyć swoje pieniądze na ich leczenie. Najwięcej pieniędzy fundacja zebrała dzięki akcji przekazywania 1% podatku. Fundacja rok do roku zbiera ponad 100 milionów złotych i przeznacza je na rzecz chorych dzieci.

Caritas Polska

Fundacja Caritas Polska skutecznie działa już od dawna. Środki na funkcjonowanie pobiera z darowizn, jednorazowych akcji SMS-owych oraz dotacji. Również bierze udział w zbieraniu środków z 1% podatku. Podobnie jak wcześniej wspomniana fundacja co roku zbiera ponad 100 milionów złotych.

Polski Czerwony Krzyż

Fundacja Polski Czerwony Krzyż również co roku posiada środki przewyższające 100 milionów złotych. Przeznaczane są głównie na naukę pierwszej pomocy oraz opiekę nad ludźmi chorymi i starszymi. Jest to filia większej, międzynarodowej fundacji.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku podczas styczniowego finału zbiera pieniądze na ratowanie najmłodszych. Najczęściej są to pieniądze na sprzęt do szpitali lub na konkretne cele związane z profilaktyką i leczeniem. Zbierane są również pieniądze dla najstarszych. Podczas każdego finału zbierane są środki wynoszące około 100 milionów złotych. Jako podziękowanie za pracę wolontariuszy podczas zimowego finału organizowany jest letni festiwal Pol’And’Rock finansowany z zewnętrznych źródeł, głównie za pieniądze od sponsorów.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Jest to dość mało znana fundacja, jednak zbiera ona dość dużo pieniędzy, głównie z funduszy europejskich. Fundacja zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wspieraniem nauki w Polsce.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here